Hello, I'm Christine !

Hi, I am Christine Sullivan . I joined Kazoova in September 2019.