Hello, I'm Kostiantyn!

Hi, I am Kostiantyn Polishchuk. I joined Kazoova in June 2019.