Hello, I'm Leon at Voxbox Camden!

Leon

Hi, I am Leon Berrange. I joined Kazoova in January 2014.