Hello, I'm Malgorzata!

Hi, I am Malgorzata Hain. I joined Kazoova in November 2016.