Hello, I'm Christie!

Hi, I am Christie Tucker. I joined Kazoova in November 2016.